Print deze pagina

Factsheet

Identiteitsmanagement: wie is wie in de keten?

Zodra ketens in het spel zijn, wordt identiteit een belangrijk thema. Dat geldt bijvoorbeeld voor het streven naar een meer op het individu toegespitst lesprogramma. Daar past doorgaans niet bij dat de leerling elke dag in dezelfde klas zit. Vaak zelfs ook niet meer dat één instelling het hele programma verzorgt. Rond de leerling ontstaat een keten. Die kan alleen goed werken als de registratie van plannen, vorderingen en resultaten op eenduidige en eenvoudige wijze is geregeld. Dat kan met behulp van ICT,maar de basisvoorwaarde daarbij is dat de personenadministratie actueel en op orde is. Dat houdt in dat iedereen daarvoor dezelfde bron gebruikt. De identiteit van de leerling (en de docent) is ook aan de orde als het gaat om de toegang tot systemen en het afrekenen van elektronisch lesmateriaal en andere voorzieningen. Lesmateriaal op maat komt alleen van de grond als de identiteit van de leerling onomstreden is.

Samen met het AOC-veld ontwikkelde Pheidis een visie op het belang van identiteitsmanagement in het onderwijs. Vervolgens was Pheidis in rollen als adviseur, projectleider en procesbegeleider betrokken bij het, samen met een groot aantal ROC’s ontwikkelen van voor identiteitsmanagement benodigde voorzieningen. Die werden op basis van deelsuccessen en wisselende coalities gerealiseerd. Als opdrachtgever voor Pheidis trad het ministerie van LNV en later de Groene Kennis Coöperatie op.


Vorige pagina: Referenties
Volgende pagina: Factsheet