Print deze pagina

Factsheet

Vanuitversnippering naar een lonkend perspectief


De bij een hogeschool aangetroffen situatie zal velenbekend voorkomen: een faculteit die als gevolg van fusies kampt met een veelheidaan, vaak nog zelf gebouwde, software voor gelijksoortige aandachtgebieden.Centraal wordt gewerkt aan applicaties voor P&O, studentenadministratie,etc., maar die laten nog even op zich wachten. Ondertussen is de ICT-stafalleen maar bezig met het aan de praat houden van een houtje-touwtjeinfrastructuur voor morrende klanten. Wat moet je in zo’n situatie doen?

Complexiteit reduceren, was het devies van dePheidis-consultant. Per aandachtsveld 1 oplossing. Voor elke oplossing geldtals eis dat deze op de markt gekocht kan worden en zich bewezen heeft bij eenandere hogeschool. Met als uitgangspunt de architectuur die de hogeschool centraalheeft geselecteerd als werk- en leeromgeving. Deze beperking bleek uitersteffectief om discussies en uitweidingen over mooi, mooier, mooist te sturen.Het resultaat was dat in drie maanden een concept op tafel lag waarin op eensamenhangende wijze voor alle knelpunten een oplossing werd aangereikt die zichop bij andere instellingen al bewezen had. Met daarbij een advies voor de opzetvan een organisatie voor functioneel beheer en strategische ontwikkeling.


Vorige pagina: Factsheet
Volgende pagina: Nieuws