Print deze pagina

Dienstverlening

Pheidis richt zich op ingewikkelde samenwerkingsverbanden. Die vinden we met name, maar niet uitsluitend, in ketens. In het volgende beschrijven we onze aanpak. Het vergt weinig fantasie om te zien dat elementen daarvan ook buiten ketens bruikbaar zijn.

De Pheidis-aanpak helpt ketens te lokaliseren, te mobiliseren en afgestemd te houden. De Pheidis-aanpak bewaakt de organisatorische randvoorwaarden en stuurt de technische realisatie aan. Omdat in de meeste gegevens-logistieke ketens een duidelijke baas ontbreekt, gebeurt dat faciliteren met respect voor alle betrokken belangen, maar ook met een sterke focus op het beoogde eindresultaat. De stip aan de horizon is doorgaans duidelijk, de weg daar naartoe is vaak een gezamenlijke zoektocht. Pheidis zorgt voor een pragmatische begeleiding van dit zoeken en vertaalt de deeltrajecten in concrete projecten. Tenslotte helpt Pheidis bij het verduurzamen van de ontwikkelde oplossingen door te ondersteunen bij de opzet van een ketenbeheerorganisatie.

De Pheidis-aanpak sluit aan bij de drie fasen die ketens doorgaans doormaken.

Richten

Ketensamenwerking begint vaak met een fase waarin organisaties moeten richten. Er wordt een diagnose gesteld van de ketenproblematiek, er wordt een oplossingsstrategie bedacht en op grond van een businesscase wordt een ketenproject opgetuigd.

Inrichten

In de inrichtingsfase krijgen projecten en programma’s vorm en wordt besluitvorming op verschillende lagen georganiseerd. Er worden ketenanalyses uitgevoerd en plannen gemaakt voor voorzieningen die ketensamenwerking succesvol moeten maken.

Verrichten

In de fase van verrichten komt het project in een beheerfase: als de samenwerking concrete vorm heeft aangenomen en vruchten begint af te werpen is goede borging van ketenproducten en een effectieve beheerorganisatie van belang.


Vorige pagina: Ketens
Volgende pagina: Producten