Print deze pagina

Producten

Het palet aan producten van Pheidis ontwikkelt zich voortdurend. Bij deze een aantal voorbeelden, gekoppeld aan de zojuist beschreven fasen. Het moge duidelijk zijn dat de volgtijdelijkheid die hier wordt gesuggereerd in de praktijk niet zo strikt is. Voor deeltrajecten wordt in de fase van inrichten en verrichten vaak teruggegrepen op de diensten die bij inrichten genoemd staan.

Richten

Ketendiagnose: hoe ziet de keten er uit; is er wel een keten?

Pheidis helpt in het opstellen van een ketendiagnose. Een ketendiagnose bepaalt het belang van een gezamenlijke ketenstrategie en geeft richting. [Lees meer]

Bepalen businesscase: wat moet het opleveren?

Pheidis helpt in het opstellen van een businesscase. Een businesscase zorgt voor de rechtvaardiging van het ketenproject en geeft inzicht in de te behalen resultaten en de kosten die hiermee gepaard gaan. [Lees meer]

Opzetten ketenprogramma: op weg naar het wenkend perspectief

Pheidis helpt met het opzetten van een ketenprogramma. Het opzetten van een programmabureau, het defini�ren en inrichten van de deelprojecten, het samenstellen van de teams, het afstemmen op alle lagen, het verzorgen van rapportages; het hoort er allemaal bij. [Lees meer]

Inrichten

Aansturen ketenprogramma: de handen uit de mouwen

Pheidis levert programma-, project- en/of interimmanagers die de programma-organisatie en -projecten kunnen aansturen, met als koers: resultaat voor de keten. [Lees meer]

Uitvoeren ketenprocesanalyse: wat wordt er precies uitgewisseld?

Pheidis voert ketenprocesanalyses uit. Voordat organisaties kunnen bepalen hoe informatie te delen is het nuttig te bepalen wat er precies zou moeten worden gedeeld. [Lees meer]

Verrichten

Organiseren en beheren

Het ketenproject vordert gestaag en de oplevering van de producten blinkt aan de horizon. Ketenpartners gaan er gebruik van maken in hun operationele omgeving. De tijd van ontwikkelen, experimenteren en testen maakt plaats voor het in bedrijf nemen en houden van de producten, het oplossen van productieproblemen en het inspelen op veranderende behoeften. [Lees meer]