Print deze pagina

Aansturen ketenprogramma: de handen uit de mouwen

Pheidis levert programma-, project- en/of interimmanagers die de programma-organisatie en –projecten kunnen aansturen, met als koers: resultaat voor de keten.

Als uit de richtfase duidelijk is geworden dat er sprake is van een “echte” keten, met een duidelijk ketenprobleem plus de contouren van een oplossingsrichting dan komen de ketenpartners in een volgende fase: de handen uit de mouwen en aan de slag! Maar een keteninformatiseringsproject is niet hetzelfde als een project dat intern bij een organisatie kan worden uitgevoerd. Er zijn minimaal 2 autonome partners bij betrokken (vaak meer), dus moet er al rekening gehouden worden met bijvoorbeeld verschillende infrastructuren, verschillende bestaande applicaties en bedrijfsstandaarden en met verschillende planningen. Bijna altijd is er sprake van meerdere deelprojecten die in samenhang gecoördineerd moeten worden, zodat we al snel spreken van een ketenprogramma. Dat vereist een centrale coördinator die “boven” alle partijen staat, geen deel uitmaakt van een van de partners en dus ook alle schijn van “partijdigheid” kan vermijden. Een coördinator die in staat is zowel op bestuurlijk niveau voor de broodnodige afstemming en ondersteuning te zorgen als op operationeel niveau voor het daadwerkelijk realiseren van alle diensten en producten.

Pheidis Consultants heeft op dit gebied een in de praktijk bewezen aanpak, toegepast in diverse ketenprojecten voor diverse ketenprocessen in diverse ketens. Het opzetten van een programmabureau, het definiëren en inrichten van de deelprojecten, het samenstellen van de teams, het afstemmen op alle lagen, het verzorgen van rapportages, het hoort er allemaal bij. En wat minstens zo belangrijk is: het steeds blijven “verkopen” en stimuleren van het ketenproject bij alle partners, want hoe enthousiast iedereen er mogelijk aan begint, gaandeweg loop je de kans dat interne prioriteiten en planningen van ketenpartners gaan conflicteren met het ketenproject. Het inperken van een dergelijke risico’s vereist stuurmanskunst, ervaring en vooral veel doorzettingsvermogen.