Print deze pagina

Verrichten: Organiseren en beheren

Het ketenproject vordert gestaag en de oplevering van de producten blinkt aan de horizon. Ketenpartners gaan er gebruik van maken in hun operationele omgeving. De tijd van ontwikkelen, experimenteren en testen maakt plaats voor het in bedrijf nemen en houden van de producten, het oplossen van productieproblemen en het inspelen op veranderende behoeften. Als het ketenproject of –programma goed is opgezet dan is al tijdens de ontwikkelfase rekening gehouden met het overdragen van de eindresultaten naar een beheerorganisatie, de ketenorganisatie. Dat stopt niet met het aanwijzen van een mogelijke partij, integendeel, het is raadzaam om de contouren van die organisatie eerst goed neer te zetten. Inclusief de functies, rollen, randvoorwaarden, procedures etc. die daar bij horen. De overdracht naar een staande organisatie, nieuw op te zetten dan wel als onderdeel bij een bestaande organisatie, is dan beter te beheersen en voorkomt dat er gaten gaan vallen in de continuïteit. Ook hier is er een belangrijk verschil tussen in beheer gaan van een resultaat in een eigen organisatie en in beheer gaan van resultaten op een ketenniveau. Niet alleen moet er aandacht besteed worden aan alle organisatorische zaken die direct te maken hebben met de operatie zelf, maar ook met de bestuurlijke inbedding van de ketenorganisatie.