Print deze pagina

Uitvoeren ketenprocesanalyse: wat wordt er precies uitgewisseld?

Pheidis voert ketenprocesanalyses uit. Voordat organisaties kunnen bepalen hoe informatie te delen is het nuttig te bepalen wat er precies zou moeten worden gedeeld.

Het is van belang om ketenprocessen goed te analyseren. Hier gaat het om het inzichtelijk maken hoe de bedrijfsprocessen van de betrokken ketenpartners op elkaar aansluiten. Het gaat hier in beginsel niet om het analyseren van de interne bedrijfsprocessen maar om het modelleren van interactieprocessen die organisaties met elkaar verbinden.

Bij uitwisseling in de keten gaat alles over elkaar goed begrijpen. Dat begint bij een heldere definitie van de gegevens die uitgewisseld worden. Communiceren we wel over dezelfde dingen? Gegevens uitwisselen binnen ketens en netwerken vraagt om standaardisatie. Als gegevens elektronisch moeten worden uitgewisseld is het natuurlijk van belang om het eens te worden welke gegevens er dan precies worden uitgewisseld en wat de precieze inhoud en structuur van deze documenten is. Het zal geen verbazing wekken dat het definiëren hiervan met een groot aantal partijen binnen een keten geen sinecure is. Het modelleren van gegevens leidt uiteindelijk tot specificaties van berichten waarin in detail is vastgelegd wat er precies in een bericht staat.