Print deze pagina

Digitaliseren in de rechtspraakketen

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast.

Tot voor kort geschiedde die beoordeling aan de hand van papieren dossiers, in omvang variërend van enkele honderden tot tienduizenden pagina’s. De Hoge Raad is een groot meerjarig digitaliseringsprogramma gestart waarin digitale dossiers en processtukken het papier gaan vervangen. Verschillende partijen in de rechtspraakketen zijn betrokken bij dit programma. Pheidis Consultants heeft de projectmanager geleverd voor dit vernieuwende project. 

 


Vorige pagina: Factsheet
Volgende pagina: Nieuws