Print deze pagina

Factsheet

Elektronische contentketen

Het gebruik van elektronisch leermateriaal biedt in principe geweldige mogelijkheden om tegemoet te komen aan uiteenlopende leerstijlen, uiteenlopende omstandigheden en uiteenlopende onderwijsopvattingen. In combinatie met de communicatiemogelijkheden van internet maken ze leren onafhankelijk van plaats en tijd. Toch valt het gebruik in de praktijk tegen. Eén van de oorzaken daarvan was tot voor kort het ontbreken van algemeen geaccepteerde standaarden voor de wijze waarop lesstof technisch moet worden vormgegeven. Ook  voor het vindbaar maken van lesstof ontbraken afspraken. En, niet onbelangrijk, er ontbrak een infrastructuur voor het op een eenvoudige manier aanbieden en afrekenen van elektronische leermiddelen.

In opdracht van de Stichting Kennisnet waren adviseurs van Pheidis betrokken bij

  • de uitwerking van internationale standaarden en het evangelisatieproces dat daarbij hoort,
  • het in samenwerking met onderwijsinstellingen opzetten van demonstratieprojecten,
  • de bouw van zoek- en vindstructuren en daarbij horende voorzieningen en
  • een demonstratieproject rond een afrekenvoorziening.

Vorige pagina: Referenties
Volgende pagina: Factsheet