Print deze pagina

Factsheet

De plaats van de uitgever in de ketenvan leermaterialen

In de tijd van het boek was de rol van uitgeverijen voor het onderwijs een vanzelfsprekende. Het feit dat men lesmateriaal arrangeerde en vervolgens, via allerlei kapitaalintensieve en hoog-specialistische drukkerijvoorzieningen in boekvorm produceerde, maakte dat men een bijna onmisbare keten in het leerproces vormde. Met de opkomst van internet verandert die positie. De uitgever heeft een database en stelt daaruit materiaal beschikbaar, maakt fimpjes, biedt voorzieningen voor communities, maakt boeken op maat, etc. Dat betekent dat andere deskundigheden nodig zijn, andere voorzieningen , andere productieprocessen andere verdienmodellen, etc. Pheidis vervulde de rol van kritisch toeschouwer en hielp bij het opstellen van een bestek voor de toekomst.


Vorige pagina: Referenties
Volgende pagina: Factsheet