Print deze pagina

Factsheet

De plaats van een onderwijsorganisatie in de keten

Het nieuwe leren is een term die al vele jaren wordt gehanteerd, maar in de praktijk veelvorming wordt ingevuld. In die praktijk is echter wel zichtbaar dat instellingen delen van opleidingen door andere instellingen laten verzorgen, dat scholen anders worden ingericht, dat leren steeds meer ook buiten de school plaatsvindt, etc.  Een Pheidis-adviseur begeleidde een aantal Colleges van bestuur bij een brainstorming  over de gevolgen van het nieuwe leren op terreinen als financiën, personeel, organisatie, huisvesting en informatisering.


Vorige pagina: Referenties
Volgende pagina: Factsheet