Print deze pagina

Factsheet

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Eén van de eerste projecten in Nederland waarin het ketendenken  gestalte kreeg, betrof de uitvoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Bij de schuldsanering is een groot aantal partijen betrokken (Bureau’s voor Rechtshulp, advocaten, gemeenten, rechters, etc.). Deze partijen hebben verschillende systemen en/of hadden toen de wet van kracht werd nauwelijks een systeem. Pheidis ontwierp de ketenprocessen rond deze wet en vertaalde die in een geautomatiseerde berichtenuitwisseling  die de interne processen bij de betrokken instanties (nagenoeg) ongemoeid liet. Er werden berichten opgesteld en er werd (door derden, onder leiding van Pheidis) software ontwikkeld om te testen of de berichten van de partners aan de eisen voldeden.


Vorige pagina: Referenties
Volgende pagina: Factsheet