Print deze pagina

Factsheet

Standaardisering Gegevensuitwisseling Onderwijs

Het ministerie van OCW besloot ‘onder architectuur’ te gaan werken. Men beoogde hiermee eenheid in de verscheidenheid aan projecten en voorzieningen te creëren door ze te baseren op dezelfde principes.  De Nederlandse OverheidsReferentie Architectuur (NORA) vormt hierbij het uitgangspunt. In dat kader werd een werkgroep ingesteld voor het standaardiseren van de informatie-uitwisseling tussen en met de uitvoeringsorganisaties in de sector onderwijs.

De Werkgroep Standaardisering heeft  een gegevensstandaard, een berichtenstandaard en een gegevenslogistieke standaard opgeleverd. Daarnaast stelde  de werkgroep richtlijnen op voor het beheer en voor het vullen van de gestandaardiseerde sjablonen. Deze producten kunnen hierna bij alle projecten worden toegepast om zo eenduidigheid te waarborgen.

Een adviseur van Pheidis was betrokken bij de werkzaamheden van de Werkgroep Standaardisering onder andere door het inbrengen en/of organiseren van kennis over standaarden, het modereren van een aantal workshops en het opstellen en reviewen van rapportages.


Vorige pagina: Referenties
Volgende pagina: Factsheet