Print deze pagina

Factsheet

Architectuur Informatie Basisvoorziening Veiligheid (A-IBV)

De minister van BZK heeft in opdracht gegeven basisvoorzieningen te creëren voor Politie, Brandweer, Ambulancezorg en hun veiligheidspartners. Deze basisvoorzieningen moeten het delen van informatie ondersteunen. Het gaat daarbij om standaarden, organisatorische voorzieningen, software, etc. Een belangrijk onderdeel van IBV is de informatiearchitectuur. Deze is vastgelegd in de IBV-Almanak. In deze Almanak krijgen diverse aspecten van de IBV Architectuur een plaats met als doel een naslagwerk te zijn voor de mensen in het Veiligheidsdomein (zowel beleidsmatig als technisch). 
 
Pheidis leverde voor dit project een adviseur (met kennis op het gebied van ketensamenwerking, keteninformatisering en (open) standaarden) en was als uitvoerende partij nauw betrokken bij de opzet en gedeeltelijke vulling van de Almanak.
 


Vorige pagina: Referenties
Volgende pagina: Factsheet