Print deze pagina

Factsheet

Rampenbestrijding: slachtofferregistratie

Na een reeks van rampen bleek een ernstig hiaat in de draaiboeken waar het de registratie van slachtoffers betrof. Onduidelijk was wie naar welk ziekenhuis was vervoerd, wie vermist was, wie dood was aangetroffen en wie al naar huis was.

In deze situatie heeft de informatieketen waarbij politie, brandweer, gezondheidszorg en de betreffende gemeenten samenwerken onvoldoende gefunctioneerd. BZK heeft Pheidis opdracht gegeven om dit proces te verbeteren. Dit registratie- en informatieproces  is een gemeentelijke verantwoordelijkheid en moet uitgevoerd worden door een Centraal Registratie en Informatie Bureau (CRIB). Dit bureau is een uitvoerende taak van de gemeentelijke afdeling Burgerzaken.

Pheidis concludeerde na onderzoek dat geen enkele gemeente, hoe groot ook, in staat is om een informatieketen bij een groot ongeval of ramp gedurende langere tijd goed te laten functioneren en adviseerde om de samenwerking op dit vlak op het niveau van de veiligheidsregio in te richten. In overleg met alle betrokken ketenpartijen stelde Pheidis in opdracht van BZK een leidraad op voor de manier waarop deze registratie verbeterd kan worden uitgevoerd. Na een enthousiaste ontvangst door “het veld” is de ontworpen werkwijze een aantal malen in pilots beproefd. Een belangrijke rol bij het CRIB spelen de afdelingen Burgerzaken van de gemeenten en het Rode Kruis, dat een landelijke telefoonlijn opent in geval van rampen (lokale lijnen/centrales zijn bij rampen doorgaans beschadigd of overbelast) .

Vrijwilligers van het Rode Kruis assisteren medewerkers van de gemeente bij de registratie van vermisten en slachtoffers op basis van een speciaal voor dit gebruik ontworpen softwarepakket. Dit pakket levert de informatie voor de telefooncentrale en omgekeerd. Met de leveranciers van pakketten voor de Gemeentelijke Bevolkings Administratie is overlegd over de standaarden waaraan ze moeten voldoen om te kunnen koppelen en er is een beheerorganisatie opgezet die de standaarden onderhoudt en toetst of ze worden nageleefd.

Medewerkers van Pheidis fungeerden in dit omvangrijke project als onderzoeker, als adviseur en als projectleider.


Vorige pagina: Referenties
Volgende pagina: Factsheet