Print deze pagina

Factsheet

Onderzoek contentketen bij opleidingen en onderhoud Koninklijke Marine 

De bedrijfsopleidingen bij de Koninklijke Marine staan onder druk. Bezuinigingsoperaties, het stelsel van frequente functiewisselingen, de introductie van nieuw materieel, de verhoging van de uitzenddruk zijn allemaal zaken die maken dat er voor personeel nauwelijks gelegenheid is om de noodzakelijke opleidingen te volgen. Daarnaast is het lastig voor opleidingsontwikkelaars om aan de relevante materieeldocumentatie te komen om opleidingen in te richten.

Om die reden werd onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de tijd gelegen tussen het beschikbaar komen van nieuw materieel en het opgeleid hebben van het personeel dat dit materieel moet onderhouden en bedienen te verkorten. Daarbij ontstaat zicht op de keten van leverancier, materieelorganisatie, opleidingsorganisatie, operationele eenheden.

Pheidis deed onderzoek naar het functioneren van deze keten om te bezien hoe deze keten het beste ingericht kan worden met als uiteindelijk doel het marinepersoneel op de schepen zo adequaat mogelijk toe te rusten op hun operationele of onderhoudstaak.


Vorige pagina: Referenties
Volgende pagina: Factsheet