Print deze pagina

Factsheet

Vanuit versnippering naar een lonkend, agile, perspectief


De bij een hogeschool aangetroffen situatie zal velen bekend voorkomen: een faculteit die als gevolg van fusies kampt met een veelheid aan, soms nog zelf gebouwde, software voor gelijksoortige aandachtgebieden.Centraal wordt gewerkt aan applicaties voor P&O, studentenadministratie,etc., maar die laten nog even op zich wachten. Ondertussen is de ICT-staf alleen maar bezig met het aan de praat houden van een houtje-touwtjeinfrastructuur voor morrende klanten. Wat moet je in zo’n situatie doen?

Complexiteit reduceren, was het devies van de Pheidis-consultant. Per aandachtsveld 1 oplossing. Voor elke oplossing geldt als eis dat deze op de markt gekocht kan worden en zich bewezen heeft bij een andere hogeschool. Met als uitgangspunt de architectuur die de hogeschool centraal heeft geselecteerd als werk- en leeromgeving. Deze beperking bleek uiterst effectief om discussies en uitweidingen over mooi, mooier, mooist te sturen. Het resultaat was dat in drie maanden een concept op tafel lag waarin op een samenhangende wijze voor alle knelpunten een oplossing werd aangereikt die zich op bij andere instellingen al bewezen had. Met daarbij een advies voor de opzet van een organisatie voor functioneel beheer en strategische ontwikkeling.


Vorige pagina: Factsheet
Volgende pagina: Digitaliseren in de rechtspraakketen