Print deze pagina

In welke keten bevindt u zich?

Het beheer van ketenvoorzieningen in politiek gevoelige omgevingen


Ketens gedragen zich anders dan "gewone" organisaties. Er is geen baas en de belangen van de diverse partijen lopen nogal eens uiteen. Samenwerken verloopt met vallen en opstaan. Het tot stand brengen van een gezamenlijk ketensysteem is daarom geen sinecure. Vaak is men zo blij dat er iets van de grond komt, dat men vergeet na te denken over het beheer ervan. Het beheer van ketenvoorzieningen is anders dan van "normale" voorzieningen; ook weer vanwege het bazenprobleem. Net zoals normale managementconcepten niet bruikbaar zijn voor het organiseren van de samenwerking in een keten, geldt ook dat de gebruikelijke ITIL-redeneringen in een ketenopgeving niet op gaan. In dit artikel wordt een lans gebroken voor een manier van organisatie en besluitvorming rond de bouw en het beheer van ketenvoorzieningen die recht doet aan de pluriformiteit die onlosmakelijk aan ketens is verbonden.

Jan-Willem van Aalst, Chris Brookhuis, Pim Mazeland en Henk Plessius schreven een artikel over dit onderwerp voor de Journal of Chain-computerisation dat op 25 juli 2011 werd gepubliceerd.

Voor het complete artikel zie pdf

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het 'Journal of Chain-computerisation'.Volgende pagina: Over Pheidis