Print deze pagina

Cultuur

De cultuur van Pheidis kenmerkt zich door openheid en resultaatgerichtheid. Pheidianen streven er naar meerwaarde te leveren voor de klant. Niet in de vorm van dikke rapporten, maar van concrete, liefst grensverleggende, resultaten. Een negen tot vijf-mentaliteit past daar niet bij.

Als de projecten erom vragen wordt er doorgehaald (waarbij gewaakt wordt voor structurele overbelasting). Plezier in het werk is een ander element. Pheidianen werken niet aan een project omdat ze nu eenmaal een opdracht hebben, maar zien het werk als een uitdaging die ze zo goed mogelijk willen afronden. Samenwerken is ook binnen Pheidis een uitgangspunt. Kennis en ervaringen worden zoveel mogelijk gedeeld. Getracht wordt ervaringen vast te houden en toe te passen in voorkomende situaties. Niet als vaststaande methode, maar als basis voor verdere verbetering en vernieuwing.

Pheidianen vinden een balans tussen maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, respect voor de belangen van de klant en eigen zakelijk belang. Pheidianen worden voortdurend uitgedaagd om zich professioneel verder te ontwikkelen en zij krijgen daarbij ruime ondersteuning.


Vorige pagina: Missie Pheidis
Volgende pagina: Ruimte voor ondernemende adviseurs