Print deze pagina

Missie Pheidis

Pheidis stelt zich ten doel een maatschappelijke bijdrage te leveren door te helpen bij het tot stand brengen, op gang houden en tot resultaat komen van ingewikkelde samenwerkingsrelaties tussen en binnen organisaties van kenniswerkers. Kenmerkend voor deze samenwerkingsverbanden is dat er geen duidelijke hiërarchische relatie tussen de deelnemers bestaat en dat ze te maken hebben met de mogelijkheden die ICT biedt.


Vorige pagina: Visie Pheidis
Volgende pagina: Cultuur