Print deze pagina

Ruimte voor ondernemende adviseurs

Pheidis Consultants groeit en zoekt derhalve kandidaten voor de functie van:

Veelzijdig Organisatieadviseur

 

In 2008 heeft Pheidis Consultants zich omgevormd tot een netwerkorganisatie. Daarin maken we gebruik van een gemeenschappelijke infrastructuur, zoals het kantoor en het kennismanagementsysteem. We bundelen de krachten op het gebied van kennisontwikkeling en commercie en onderhouden onderling onze sociale contacten. Concreet betekent dat onder andere dat we eens in de maand met elkaar gaan eten en eens in de maand een kennisbijeenkomst hebben waarin we de commercie bespreken en een interne of externe spreker een casus presenteert. Die casussen zijn altijd ketengerelateerd. Daarnaast doen we aan intercollegiaal consult, Pheidisphietsen en organiseren we jaarlijks de Pheidisregatta.Op deze wijze vergroten we onze commerciële kansen, verdiepen we onze kennis, bewaken we onze kwaliteit en voorkomen we de sociale isolatie die bij eenlingen op de loer ligt. Tegelijkertijd staat het ieder vrij te bepalen hoeveel uren men wil werken en waar men dat wil doen.De organisatie van het geheel berust bij de twee aandeelhouders. In ruil voor de verleende diensten betalen de Pheidianen een fee over de opdrachten die via Pheidis lopen.

In deze functie ben je in staat rollen als adviseur, projectmanager, coach of kwaliteitsborger te vervullen. Ofschoon de opdrachten buitengewoon gemêleerd zijn, wordt de rode draad gevormd door veranderings- en vernieuwingstrajecten bij de klant. Domeinen waarop je zoal actief bent zijn ICT, ketenprocessen en verbetering van leerprocessen. Je vertaalt de specifieke klantbehoefte naar eigentijdse managementadviezen: helder, pragmatisch en planmatig. Doorslaggevend voor het slagen van organisatieverandering is het verwerven van draagvlak en betrokkenheid. Je brengt dat tot stand door een open communicatie en op zijn tijd daadkrachtig optreden. Je draagt tevens bij aan de commerciële resultaten, treedt via artikelen en lezingen naar buiten en werkt deels vanuit je thuiskantoor.

Toe aan verandering? Stuur dan je cv naar Chris Brookhuis.

E-mail: brookhuis@pheidis.nl.
Voor nadere informatie kunt u ook bellen op 06 - 53384803.


Vorige pagina: Cultuur
Volgende pagina: Ketens