Print deze pagina

Visie Pheidis

Het gebruik van ICT leidt ertoe dat we op een andere manier met elkaar kunnen samenwerken. En/of daartoe gedwongen worden omdat anderen die mogelijkheden benutten en wij niet kunnen achterblijven. Abstract gezien bestonden vele ketens allang. Maar door de invloed van ICT kunnen en moeten de onderdelen in toenemende mate daadwerkelijk zaken op elkaar afstemmen. ICT speelt daarom altijd een rol in de projecten van Pheidis. Niet dat we superspecialisten zijn. Maar we spreken de taal en zorgen dat de juiste deskundigen worden ingezet. Het belang van techniek als “enabler” moet niet worden onderschat. Maar onze belangrijkste uitdaging is om de ketendeelnemers, ondanks hun onderlinge verschillen, bijeen te brengen en te houden en samen naar de eindstreep te brengen. Anders dan in vele “normale” projecten is dat eindpunt inde ketencontext lang niet altijd klip en klaar te duiden. En zeker de weg die daar naartoe moet leiden niet. Veelal is er niet meer dan een stip aan de horizon. Wij helpen die te definiëren, draagvlak te creëren en via een reeks van deelprojecten, die telkens leiden tot een nieuwe koersbepaling, te bereiken of zoveel mogelijk te benaderen.

Wij spelen daarbij rollen als adviseur, coach, onderzoeker, programmamanager, projectmanager en interim-manager. Wij maken niet alleen mooie rapporten en plannen, maar we helpen ook ze te realiseren. Het resultaat staat daarbij voorop. We realiseren ons dat langdurige trajecten een grote kans van mislukking met zich meedragen. We trachten ze daarom zo op te delen dat er telkens een deelsucces kan worden geboekt waarmee het draagvlak wordt versterkt. 


Vorige pagina: Over Pheidis
Volgende pagina: Missie Pheidis