Print deze pagina

Publicaties

App's cruciaal voor digitalisering van pgb

EÉN PORTAAL VOOR MENSEN MET EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) ZOU VEEL PROBLEMEN

MET DE AANVRAAG, HET BEHEER EN DE UITBETALING MOETEN OPLOSSEN. DIT IT-PROJECT STUITTE

ECHTER OP GROTE VERTRAGINGEN. EEN BELANGRIJKE REDEN WAS DAT HIER DIVERSE KETENS AAN

MOESTEN WERKEN, EN BIJ KETENINFORMATISERING REGEERT EEN GEHEEL EIGEN DYNAMIEK. HET

PROJECT IS NOG ALTIJD NIET AF. HENK PLESSIUS IS ERVAN OVERTUIGD DAT APPS HIER EEN

OPLOSSING KUNNEN BIEDEN. (gepubliceerd in AG Connect van januar/februari 2019)

 

Zetten app's de systeemontwikkeling op zijn kop?

Het gebruik van app's bevindt zich nog in een pril stadium. In dit artikel gaan Chris Brookhuis en Henk Plessius in op de vraag of grote systemen nieuw kunnen worden gebouwd of worden vervangen op basis van app's.

Wordt 2019 het jaar van de transformatie

Dit jaar melden steeds meer gemeenten tekorten op hun zorgbegroting. Volgens Henk Plessus een teken dat het tijd is voor een transformatie: een totaal andere aanpak van de manier waarop de gemeente zorg regelt. Met de nadruk op zelfredzaamheid en verregaande digitalisering.

PGB2.0: Quick win of lijdensweg?

Het persoonsgebonden budet is het instrument bij uitstek om mensen in staat te stellen hun eigen zorg te regelen. Doordat de procedures nog grotendeels op papier verlopen en de overgang tussen ketenpartijen niet goed is geregeld, is een klantonvriendelijk en peperduur systeem ontstaan.

De regering probeert daar wat aan te doen, maar miskent de ketendynamiek, maakt het veel te duur en ingewikkeld en lost het verkeerde probleem op, betoogt Henk Plessius.

Het beheer van ketenvoorzieningen in politiek gevoelige omgevingen

Ketens gedragen zich anders dan "gewone" organisaties. Er is geen baas en de belangen van de diverse partijen lopen nogal eens uiteen. Samenwerken verloopt met vallen en opstaan. Het tot stand brengen van een gezamenlijk ketensysteem is daarom geen sinecure. Vaak is men zo blij dat er iets van de grond komt, dat men vergeet na te denken over het beheer ervan. Het beheer van ketenvoorzieningen is anders dan van "normale" voorzieningen; ook weer vanwege het bazenprobleem. Net zoals normale managementconcepten niet bruikbaar zijn voor het organiseren van de samenwerking in een keten, geldt ook dat de gebruikelijke ITIL-redeneringen in een ketenopgeving niet op gaan. In dit artikel wordt een lans gebroken voor een manier van organisatie en besluitvorming rond de bouw en het beheer van ketenvoorzieningen die recht doet aan de pluriformiteit die onlosmakelijk aan ketens is verbonden.

Semantische interoperabiliteit noodzakelijk in ketens

Informatie-uitwisseling in de keten: zorgen dat je elkaars taal verstaat.

Uitwisseling van informatie via elektronische berichten in 'ketens' wordt steeds vaker toegepast.

Door Brian Dommisse


Vorige pagina: Nieuwsbrief
Volgende pagina: Agenda